Ore 17.30-18

Mattatoio La Pelanda

Puwei Zheng Recital

Il pianista Puwei Zheng esegue brani da Chopin (Notturno op. 27 n.2) e Schumann (Studi Sinfonici op. 13)

Indirizzo

Indirizzo:

Mattatoio La Pelanda, Piazza Orazio Giustiniani, 4 Roma

Raggiungi questo luogo